Thursday, May 29, 2008
Barangsiapa berpaling dari peringatanKu, maka baginya kesempitan dalam hidup, dan Kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta matanya, bertanya mereka, Ya Tuhanku, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu waktu di dunia aku boleh melihat, Jawab Tuhan, Begitulah balasannya, lantaran engkau buat-buat tk nampak akan peringatanKu sewaktu di dunia dahulu.

Thaha : 124
 

No comments:

Post a Comment