Tuesday, April 28, 2009

HARTA DAN ANAK-ANAK

Dalam surah Al-Kafli ayat 46 Tuhan berbicara, Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
 

No comments:

Post a Comment