Edidik

Edidik

Tazkirah

Hidup Mesti Berkorban

Featured post

PANDUAN MENGISI DATA PSIKOMETRIK

1. BUKA WEB EPKM.MOE.GOV.MY 2. KLIK GURU KAUNSELING 3. PILIH TAHUN PERTAMA 4. TURUN KE BAWAH SEKALI, KLIK DOWNLOAD LAKUKAN UNTUK SEMUA TAHUN...

Admin Blog

Admin Blog
Manisah
Sunday, July 5, 2009
8. Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkan bilangan penagih di negeri ini ialah :-

1. Satu perumusan semula Strategi Dadah Negara telah dibuat dengan menukar pendekatan konsep dan mengatur semula keutamaan strategi. Senarai keutamaan strategi yang telah diatur dan diluluskan oleh Majlis Dadah Kebangsaan [MDK] ialah Pencegahan, Penguatkuasaan, Pemulihan dan Kerjasama Antarabangsa.

2. Strategi pencegahan merupakan strategi jangkapanjang yang bertujuan mencegah seseorang daripada terlibat dengan dadah. Ia dibahagikan kepada pencegahan awalan dan pencegahan umum seperti :-

(i) Pencegahan awalan telah dijalankan melalui pendidikan pencegahan dadah di sekolah-sekolah atau di kalangan masyarakat umum. Objektifnya ialah menyediakan generasi muda dari segi pemikiran supaya menjauhi dadah, mengubah sikap dan persepsi masyarakat dengan menonjolkan isu dadah dan mengawal suasana sekitar yang menjadikan dadah itu jelik dan jijik.

(ii) Program di peringkat sekolah melibatkan aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum serta latihan guru. Ia termasuklah Program Ceramah dan Pameran Anti Dadah, Skim Lencana Anti Dadah, Kolokium Ketahanan Diri, Sekolah Anak Didik Kami, Program PINTAR dan Ujian Urin bagi penuntut-penuntut sekolah serta Program Gerak Gempur. Latihan Personal Interpersonal diberikan kepada guru-guru untuk menangani masalah dadah di sekolah-sekolah dan murid-murid berisiko tinggi.

(iii) Kempen kesedaran di kalangan masyarakat diadakan melalui program yang berorientasikan serta melibatkan masyarakat umum termasuk belia-belia, remaja-remaja dan pemimpin-pemimpin masyarakat. Ini melibatkan program seperti Seminar, Ceramah dan Pameran Anti Dadah serta Kursus Parenting Skill untuk ibubapa.

(iv) Daripada segi program pemulihan, kes-kes yang telah menjalani rawatan di Pusat-pusat Serenti dan dibebaskan di dalam komuniti akan diberikan ubat Naltrexone [Trexan] sebagai rawatan sokongan untuk meninggalkan tabiat menagih dadah. Program Trexan ini, kini masih dalam kajian dan di Pulau Pinang sehingga kini terdapat 63 orang bekas penghuni Pusat Serenti yang sedang mengikuti program tersebut. Di samping itu, Kerajaan juga telah menjalankan satu lagi Kajian Pil Herba Fan’s Recovery Candy [FRC] ke atas penagih-penagih untuk mengurangkan gejala penarikan [Withdrawal Sympthom]. Kajian FRC hanya dijalankan di Pulau Pinang sahaja.

(v) Selain daripada itu, di Agensi Dadah Kebangsaan Daerah Seberang Perai Tengah [Bukit Mertajam] telah diwujudkan sebuah Pusat Khidmat yang mempunyai Unit Detoks [Pusat Pembersihan] untuk keperluan orangramai bagi menghantar anak atau keluarga menjalani rawatan pembersihan selama lima hari [Hari Isnin hingga Jumaat]. Pusat Khidmat ini memberikan Khidmat Kaunseling kepada orangramai dan keluarga dan kes, serta mempunyai kemudahan Bilik Sumber, Pusat Riadah, Sudut NGO dan Perkhidmatan Sokong Bantu Rakan Sebaya.

(vi) Program PINTAR [Program Intelek Asuhan Rohani] juga telah diperkenalkan sejak tahun lalu sebagai projek perintis di mana Sekolah Kebangsaan Juara dan Sekolah Kebangsaan Seri Penanti merupakan di antara beberapa sekolah di Pulau Pinang yang telah dipilih untuk mengikuti program ini, di mana pelajar-pelajar tahun 5 telah terlibat. PINTAR dijadikan sebagai sebahagian kurikulum yang mengambil waktu pendidikan jasmani untuk diajarkan kepada murid-murid mengenai pengetahuan dadah serta kemahiran mengatakan tidak kepada dadah. Daripada kajian yang dijalankan oleh pihak IMR didapati pengetahuan murid-murid dalam program ini mengenai dadah adalah jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan murid-murid yang tidak terlibat.

(vii) Pada tahun ini, Program PINTAR diteruskan lagi dengan melibatkan murid-murid di tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6. Adalah menjadi harapan daripada program ini agar murid-murid ini dapat membesar dalam keadaan yang sihat pemikirannya serta boleh mengatakan tidak kepada dadah sepanjang hayat mereka. Program PINTAR ini seterusnya akan diperluaskan di seluruh sekolah-sekolah rendah di dalam negeri.

(a) Di antara sebab-sebab bertambah bilangan penagih dadah di Daerah Seberang Perai Tengah [SPT] ialah:-

1. Pertambahan Penduduk di SPT

SPT merupakan suatu kawasan industri yang pesat yang membuka peluang-peluang pekerjaan, terutamanya mereka-mereka yang datang dari daerah atau negeri yang berhampiran untuk berkerja di sini. Ramai di kalangan mereka ini sudahpun terlibat dengan penyalahgunaan dadah di tempat asal. Ini menyebabkan bertambahnya bilangan penagih di Daerah SPT.

2. Penagih Berulang

Golongan ini ialah dari kalangan mereka yang telah dihantar menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Serenti. Selepas mereka ini keluar dari Pusat Serenti ke pangkuan masyarakat dan terlibat semula dengan penagihan dadah. Mereka ini juga telah mempengaruhi orang lain untuk terlibat bersama mereka.

3. Polisi Majlis Dadah Kebangsaan (MDK)

Polisi terbaru yang menyekat kemasukan penagih-penagih dadah tegar [penagih berulang] ke Pusat Serenti juga telah menambah bilangan penagih dadah. Ini kerana kesalahan penagih yang tegar tidak dihantar ke Pusat Serenti akan diberi pengawasan dengan jamin dan mereka ini kebanyakkannya kembali menagih dan mempengaruhi orang lain. Polisi ini dibuat disebabkan kekurangan Pusat-pusat Serenti. Bilangan penagih yang tegar ini dan ditambah dengan penagih-penagih baru dengan sendirinya telah menyebabkan bilangan penagih di SPT bertambah.

4. Arus Pembangunan Yang Pesat

Pembangunan yang semakin pesat di Daerah SPT juga telah mengujudkan banyak pusat hiburan, komplek-komplek yang mana telah meningkatkan masalah sosial terutamanya budaya lepak. Di tempat-tempat seperti ini terdapatnya pengaruh-pengaruh yang banyak menjerumuskan khususnya golongan remaja dengan penyalahgunaan dadah. Golongn remaja ini berkumpul di tempat ini dan senang dipengaruhi oleh gejala yang kurang sihat.

5. Kurangnya Pengetahuan Tentang Dadah

Kebanyakan masyarakat tidak memandang serius dengan gejala penyalahgunaan dadah. Masyarakat khususnya ibubapa mengambil sikap tidak prihatin dan tidak mahu mencampuri hal orang lain. Mereka ini kurang memberi kerjasama kepada pihak berkuasa untuk membenteras penyalahgunaan dadah. Golongan remaja juga tidak prihatin dengan masalah penyalahgunaan dadah. Kebanyakkan mereka senang dipengaruhi untuk terlibat dengan dadah.

6. Perasaan Ingin Mencuba

Kebanyakkan remaja mempunyai perasaan ingin mencuba kepada sesuatu yang baru bagi mereka. Mereka ingin merasai apa yang dikatakan dadah dan setelah mereka mencuba, mereka sukar untuk berhenti kerana telah ketagih. Ini menyebabkan bertambahnya bilangan penagih-penagih baru dan ditambah dengan penagih yang sedia ada telah menyebabkan pertambahan bilangan penagih di SPT.

7. Masalah Keluarga

Antara faktor peningkatan bilangan penagih dadah adalah berpunca dari masalah keluarga. Ramai khususnya remaja yang mengalami masalah ini mengambil jalan keluar untuk melepaskan tekanan dalam keluarga dengan dadah.

8. Sikap Ibubapa

Sikap ibubapa yang tidak mengambil berat tentang prilaku anak-anak mereka juga adalah antara faktor bertambahnya bilangan penagih dadah. Ibubapa ini telah membiarkan kegiatan sosial anak mereka tanpa kawalan yang boleh membawa kepada penyalahgunaan dadah.
Sasaran untuk menghapuskan kegiatan dan penagihan dadah di Daerah SPT :-

1. Mempertingkatkan operasi khususnya Ops Poket dan Ops Berkas dengan memberi tumpuan di kawasan-kawasan tumpuan penagih untuk menangkap dan memberkas mereka. Tumpuan juga diberikan kepada pengedar-pengedar dadah yang aktif di dalam Daerah SPT dengan melancarkan Ops Wawasan bertujuan untuk menangkap mereka ini di bawah Akta Dadah Berbahaya [Langkah-langkah Pencegahan Khas] 1985. Pada awal tahun 1998 hingga Mei 1998 seramai 10 orang telah ditangkap di bawah Akta ini.

2. Membuat operasi-operasi sekatan jalanraya di pintu-pintu masuk ke Daerah SPT bertujuan untuk menyekat kemasukan bekalan dadah daripada luar.

(b) Statistik bilangan tangkapan penagih dan juga kes-kes memiliki dadah oleh Jabatan Narkotik SPT telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan adanya usaha-usaha Jabatan Narkotik SPT membenteras penyalahgunaan dadah khususnya dalam Daerah SPT dan amnya Negeri Pulau Pinang. Berikut adalah statistik perbandingan tangkapan penagih dadah mengikut pecahan bangsa dan juga statistik perbandingan tangkapan kes-kes memiliki dadah bagi tiga tahun bermula tahun 1996 hingga Mei 1998.


Statistik Tangkapan Penagih Dadah Mengikut Pecahan Bangsa


BANGSA TAHUN
1996 1997 1998
[JAN - MEI]

MELAYU 702 691 362

CINA 232 237 103

INDIA 217 276 105

LAIN BANGSA 1 3 1

JUMLAH 1,152 1,207 571


Daripada statistik menunjukkan berlaku peningkatan tangkapan dari tahun 1996 dan 1997 sebanyak 4.9% iaitu pertambahan tangkapan seramai 55 orang penagih dadah. Begitu juga tangkapan bagi lima bulan pertama 1998 iaitu 571 orang penagih dadah atau 47.3% daripada bilangan penagih yang ditangkap pada tahun 1997.

Statistik Tangkapan Bagi Kes-kes Memiliki Dan


BANGSA TAHUN
1996 1997 1998
[JAN - MEI]

38B 20(31) 17(28) 8(16)
39A(2) 21(29) 36(50) 10(20)
39A(1) 17(17) 23(30) 6(6)
12(3) 53(53) 52(53) 24(23)
6 43(44) 34(37) 23(27)
9 3(1) 1(1) -
PIL KHAYAL 5(6) 5(5) -

JUMLAH 119 168 71

Dari tahun 1996 hingga mei 1998, seramai 48 pengedar dadah telah diambil tindakan di bawah Seksyen 3(1) akta Dadah berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas) 1985 bagi menyekat kegiatan pengedaran dadah yang berleluasa di daerah SPT.

0 comments:

Post a Comment

Search This Blog

Renungan

Hikmah Penularan virus koronavirus

Wahai Diri

Wahai Diriku, aku sayang pada diriku sendiri, Aku melihat diriku yang ceria itu, aku melihat diriku yang bahagia itu, itulah diriku yang sesungguhnya.

Ke manakah aku selama ini, aku ingin kembali,

Wahai Diriku, hal-hal yang tidak penting, tidak boleh mengganggu aku, hal-hal yang tidak berguna, aku letakkan aku lepaskan,

agar tenang hidupku
agar sihat badanku
agar lapang hidupku

Ya Tuhan, pandu hambaMu menjadi manusia cemerlang dunia, cemerlang akhirat

Ujian dalam hidup hadir untuk membuktikan cinta kita padaNya. Apakah hati masih cintakan dunia yang fana, atau akhirat yang kekal abadi. Oh Tuhan, bantu hambaMu untuk mendapat CINTA Mu yang Agung dan Abadie.

Blog Archive