Tuesday, August 25, 2009

FORUM: PERANAN AGAMA DALAM RAWATAN DAN PEMULIHAN DADAH

Isnin (24 Ogos 2009):

Pelajar SPADA, USIM sesi 2009/2010 telah menganjurkan satu forum bagi membincangkan Peranan Agama Dalam Rawatan Dan Pemulihan Dadah dari pendekatan Agama Hindu, Budha dan Kristian. Objektif forum tersebut diadakan ialah:
  1. Memberi kefahaman mengenai isu-isu dan masalah penyalahgunaan dadah dari perspektif agama (Budha, Hindu dan Kristian)
  2. Memberi pendedahan cara-cara pencegahan, pemulihan, pengukuhan jiwa serta pembentukan keperibadian mulia dari pandangan agama (Budha, Hindu dan Kristian)

Ahli Forum terdiri daripada:

  1. Y.Bhg Dr Balakrishnan a/l kandasamy (Pendekatan Agama Hindu)
  2. Y.Bhg Mr Tang Chin Hong (Pendekatan Agama Budha)
  3. Y.Bhg Mr Elvie Ho (Pendekatan Agama Kristian)

Para peserta forum
Back Drop....

Moderator (Mohd Hafiz) dan Ustaz Muhammad Khairi Mahyuddin


Para ahli Panel


Mohd Basiran...Juruacara Majlis

 

No comments:

Post a Comment