Tuesday, February 9, 2010

Meeting JK Daerah

Kuota terkini Guru Bimbingan sekolah rendah adalah seorang kaunselor untuk 850 orang
pelajar. Ini berikutan pihak Maktab (IPG) tidak lagi mencetak guru kaunselor pada tahun ini berikutan kegawatan ekono money.So, mungkin ada sekolah yang akan menerima guru BnK (sekurang-kurangnya ada 350 pelajar) baru dan ada sekolah yang salah seorang harus keluar. 

No comments:

Post a Comment