Monday, May 3, 2010

Kasih Ibu Bapa


Orang yang baik, dijanjikan Tuhan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.

Dalam Hadis Qudsi Tuhan berfirman :
Aku Malu (kata Allah) untuk menyiksa hambaKu yang berada dalam perut bumi (kubur) yang mana anak-anaknya (dan cucu-cucunya) sentiasa berzikir menyebut namaKu di atas permukaannya...

Terlepas Azab Kubur orang yang mengamalkan dzikir, apalagi anak-anaknya ikut sama berzikir

Sambungan
 

No comments:

Post a Comment