Monday, May 31, 2010

Menggapai rasa tenang dengan Dzikrullah


Pertama : Dzikrullah sebagai sarana komunikasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. "Kerana itu ingatlah kamu kepadaKu, nescaya Aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari nikmatKu. (QS. Al-Baqarah : 152)

Kedua : Menjadi Golongan yang Unggul Berdasarkan hadits Rasulullah, ternyata golongan yang unggul (al-Mufarridun) adalah mereka
yang banyak melakukan Dzikrullah.

Rasulullah bersabda ; "terlebih dahulu maju al-mufarridun, sahabat bertanya, Siapakah itu ya Rasulullah? Sabda Nabi' Iaitu mereka yang banyak melakukan dzikrullah, lelaki dan wanita"

Ketiga
, Allah menyediakan ampunan dan pahala yang banyak bagi mereka yang banyak melakukan dzikrulah.

Keempat, Dzikrullah membentengi diri dari segala siksa dan bencana

Kelima : Menangguh datangnya kiamat. Sungguh dahsyat dan hebatnya kebesaran Dzikrullah.
 

No comments:

Post a Comment