Sunday, June 13, 2010

Antara 2 Situasi


Antara dua lokasi, ada dua situasi berbeza. Kedua-duanya adalah MURID. Bagi mereka inilah masa sebenarnya untuk merasakan indahnya menjadi seorang pelajar. M.U.R.I.D, Masa Untuk Rasa Indahnya Dunia.

Yang pertama sangat kritikal, memerlukan pertolongan rohani dan jasad. Yang lebih utama adalah rohaninya. Pudar kian mati.... Yang kedua perlu diberi motivasi, pujian, bimbingan supaya menjadi ilmuan yang berguna suatu masa nanti pada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.

Sambungan
 

No comments:

Post a Comment