Friday, June 4, 2010

Membaca tulisan Tan Sri Lee Lam Thye, yang bukan beragama Islam, rasanya boleh dibuat panduan juga. Walaupun bukan Islam, tetapi beliau dari aspek yang betul. Antara yang menarik saya, Pertubuhan Agama harus mengambil langkah untuk bersama menangani gejala penagihan.

Antara lain, beliau juga semacam cuba membongkar dalang sebenar kegiatan dadah, iaitu ada orang lain dibelakang manusia yang ditangkap bertindak sebagai tauke, pelindung, penjamin dan perancang kegiatan yang menghancurkan manusia lain. Dengan kata lain, mengaut untung di atas kebodohan dan kesengsaraan orang lain.

Ada lima hal yang berkaitan dadah dibawah bidang Institusi Sosial.

1. Pencegahan
2. Pemulihan
3. Penguatkuasaan
4. Pencelahan
5. PenggalakanS
a
m
b
u
n
g

Antara program yang boleh dibuat dibawah Rukun Tetangga ialah PENCEGAHAN. Adapun pemulihan kita serahkan kepada badan swasta dan juga AADK (Gomen). Begitu juga dengan penguatkuasaan, ianya diserhkan kepada pihak polis, manakala program PENCELAHAN, semua sekolah boleh melaksanakannya, termasuklah sekolah rendah dan tadika. Ini pun sudah mula dilaksanakan.
 

No comments:

Post a Comment