Tuesday, July 27, 2010

Malaikat Zabaniah

“Kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniah.”
(Al-’Alaq:18)

Iaitu,malaikat yang menyeksa orang-orang berdosa di dalam neraka.

Berkata Manshur bin Amar,telah sampai Kepadaku,bahawa malaikat neraka mempunyai beberapa tangan dan beberapa kaki menurut jumlah bilangan ahli neraka.Setiap tangan dan kaki berdiri dan duduk,membelenggu dan merantai orang yang dikehendaki.

Jika malaikat Malik melihat neraka,maka sebahagian neraka memakan kepada sebahagiannya kerana takutnya pada Malik.

Perlu diketahui bahawa huruf adalah terdiri dari 19 huruf,dan itulah sebagaimana bilangan kepala-kepala Zabaniah.Mereka bertindak mengambil menggunakan tangan dan kakinya,oleh kerana itulah mereka bertindak dengan kaki-kakinya sebagaimana mereka bertindak degan tangannya.

Kemudian seorang malaikat dari Zabaniah mengambil 10,000 orang kafir dengan tangan satu,dan 10,000 lagi dengan tangan yang lain,10,000 dengan salah satu dari kedua kakinya,dan 10,000 lagi dengan kakinya yang satu.

Lalu Zabaniah menjebloskan 40,000 orang kafir dengan sekaligus,hal itu kerana sangat kuatnya.Adapun sebagai kepala mereka adalah malaikat Malik penjaga neraka,dan ada 10 malaikat seperti Malik,mereka adalah kepala-kepala malaikat kekuasaan satu malaikat.

Sebahagian dari mereka adalah penjaga yang tidak dapat dikira-kirakan jumlah bilangannya kecuali Allah saja.

Mata-mata mereka seperti petir yang menyambar,gigi-giginya seperti putihnya tanduk lembu,bibirnya tersentuh pada tapak kakinya,sehingga keluarlah nyala api dari mulut-mulut mereka.Adapun di antara belikat Zabaniah dapat ditempuh selama satu tahun.Allah tidak menjadikan pada hati mereka selain dari rahmat dan kasih sayang sekadar semut hitam.

Salah satu dari mereka ada yang menyelam dalam lautan api neraka selama 70 tahun,dan tidak memberikan mudharat baginya sebab cahayanya telah mengalahkan api.Na’udzubillah minannaar.

Kemudian Malik berkata kepada Zabaniah “Wahai Zabaniah hendaklah kamu semua melemparkan ahli neraka itu.Setelah mereka dilemparkan ke dalamnya,lalu menjerit-jerit dengan ucapan “Lailahaillallah”.Maka mereka kembali dari api.Lalu Malik berkata:”Wahai api,ambillah ahli neraka.Api menjawab “Bagaimana aku hendak mengambil mereka padahal mereka mengucap “Lailahaillallah”.Maka Malik menjawab “Dengan itulah Allah pemilik arasy Yang Maha Agung memerintahkan.”

Adapun api telah menimpa ahli neraka.Di antara mereka ada yang terkena api sampai kedua tapak kakinya,sebahagian mereka terkena api sampai pusatnya,sebahagian mereka terkena api pada lehernya.

Apabila sudah dekat pada muka mereka,maka Malik berkata “Wahai api,janganlah kamu membakar muka mereka,sebab muka mereka sama bersujud kepada Allah.Dan janganlah membakar hati mereka,sebab ia tempatnya tauhid,makrifat dan iman.

Dan selama letih dan dahaga mereka di bulan Ramadhan,maka ditetapkanlah tauhid itu di dalam hati dari api yang dikehendaki Allah.
 

No comments:

Post a Comment