Sunday, November 7, 2010

Faktor Kejayaan Seorang Murid


3 Faktor utama yang sering dibincang kejayaan seseorang murid ialah, keinginan dari diri sendiri, kehendak atau kemahuan untuk berjaya ada dalam diri murid itu sendiri.

Yang kedua, bantuan dari ibu dan bapa. Faktor ini merupakan sokongan, dari pujian, follow up, semak dan bantu untuk keluar dari belenggu masalahnya sebagai seorang murid.

Faktor ketiga adalah guru, guru yang boleh mencapai impian untuk menyampai maksud ilmu yang disampaikan dengan baik.

 

No comments:

Post a Comment