Tuesday, February 14, 2012

Mengubah atau di ubah?

Ada yang berkata "Orang lain tidak boleh mengubah hidup kita, gaya hidup kita, cara hidup kita". Namun saya melihat, adakalanya "seseorang" boleh memberikan perubahan kepada orang lain. Kita juga pernah di ubah oleh 'seseorang' yang lain dalam hidup kita. Kita pernah di pandu menuju ke satu jalan, ke satu pemahanan, ke satu perjuangan oleh 'seseorang' yang lain.

Apakah anda, tidak memerlukan bantuan orang lain untuk berubah? Untuk menguatkan semangat anda? Untuk membetulkan diri anda dalam perjalanan menuju Tuhan? Apa anda rasa sudah betul semuanya? Sujud anda, rukuk, bacaan-bacaan, kefahaman dan sudah layak diterima sebagai amal dari anda untuk Nya?

No comments:

Post a Comment