Saturday, March 24, 2012

Siapa yang takutkan MATI, Baca ini.

24 Mac 2012.Sekolah Alam Shah, Putra Jaya.Berikut adalah sedikit khulasah ceramah saya tadi di Masjid dalam Sekolah Alam Shah. Hal ini (ilmu) tidak diajar dalam mata pelajaran dalam kelas. Saya turunkan dari kitab lama.


Dan satu bab (bab ke6) Pada kitab pada menyatakan bahawa setelah keluar ruh  meninggal dunia, kemudian pergi ia ke kuburnya dan pulang ke rumahnya. 

Telah bersabda Nabi "Apabila keluar ruh itu daripada badan anak Adam maka apabila lalu 3 hari, berkata ruh itu"


"Ya tuhanku, izinkan olehMu bagiku untuk ke berjalan ke kuburku, dan aku lihat kepada jasadku yang adalah aku (dulu duduk) padanya"

Maka memberi izin Allah Taala baginya, maka datang ia kepada kuburnya dan menilik ia kepadanya dari jauh, sesungguhnya telah mengalir daripada 2 lubang hidung dan mulutnya itu darah dan menangis ia akan tangisan yang panjang, kemudian berkata ia :

"Oh Jasadku yang miskin, Hai Kekasihku, adakah engkau ingat akan beberapa hari  dalam hidup engkau, bermula rumah inilah rumah yang liar, rumah bala, rumah penderitaan, rumah dukacita dan rumah penyesalan "

Hari kelima

Kemudian berjalanlah (pergi)  ia. Maka apabila tiba hari kelima, berkata ia,

"Wahai Tuhanku, izinkan olehMu bagiku hingga dapat aku melihat akan jasadku" Maka memberi izin akan Allah Taala padanya. Maka datang ia ke kuburnya dan melihat ia dari jauh. Dan sesungguhnya telah mengalir dari 2 lubang hidungnya, mulutnya dan telinganya itu air danau dan nanah, maka menangis ia akan sebagai tangisan yang panjang.kemudian berkata ia :

"Hai jasadku yang miskin adakah engkau ingat akan beberapa hari semasa hidup engkau dalam dunia dahulu, akan rumah ini yang penuh dukacita, cobaan, ular, kala jengking dan sesungguhnya telah memakan ulat itu akan daging-daging engkau dan telah mencarik ia akan kulit engkau dan segala anggota badan engkau"

Kemudian pergilah ia. Maka apabila tiba hari ketujuh, berkata ia "Hai Tuhanku, izinkan olehMu akanku untuk jengok akan jasadku" 

Maka memberi izin Allah Taala baginya.Maka datang ia ke kuburnya, maka menilik ia dari tempat yang jauh, dan sesunguhnya telah jatuh padanya (jasad) ulat yang amat banyak, maka menangis ia akan tangisan yang amat sangat sehingga berkata ia.

"Hai jasadku, adakah engkau ingat akan beberapa selama hidup engkau dahulu, dimanakah segala anak engkau, dimanalah segala keluarga engkau, dimanakah aurat engkau, dan dimanalah segala saudara engkau, serta jamaah engkau,dan dimanakah jiran engkau, yang engkau suka berkawan dengannya, pada hari ini, menangis ia atasku dan atas engkau" 

Dan diriwayat daripada ABu Hurairah, Apabila mati orang mukmin, beredarlah ruhnya pada keliling rumahnya sebulan, maka menilik ia pada barang yang tinggal daripada hartanya, betapa telah dibahagi-bahagikan akan dia, dan betapa telah ditunaikan akan hutangnya.


Maka apabila sempurna baginya satu bulan, berkeliling ia pada kuburnya, maka berkeliling dia kemudian daripadanya hingga sempurna setahun, maka menilik ia akan orang yang meminta doa baginya, dan orang yang dukacita ia atasnya dan apabila sempurna setahun, di angkatkan ruhnya ke tempat perhimpunan segala ruh hingga hari kiamat.
 

No comments:

Post a Comment