Thursday, June 14, 2012

Mutiara Sufi

Menurut Huzaifah Al-Mar'asyi bahawa ikhlas ialah perbuatan seseorang yang sama lahiriah dan batinnya (hati). Abu Qasim Al-Qusyairi pula berkata, "Ikhlas ialah meletakkan satu qasad perbuatan taat hanya kepada Allah."

Apa yang dikehendaki dengan taat itu ialah bertaqarrub kepada Allah dan bukan kerana yang lelainnya seperti berpura-pura di hadapan makhluk untuk mendapatkan pujian.

Bagi Zunnun Al-Mashri pula ada 3 tanda ikhlas;
i) Apabila seseorang itu merasakan sama saja semasa dia dipuji atau dikeji oleh orang;
ii) Seseorang yang sedia melupakan kebaikan yang telah dilakukannya;
iii) Seseorang yang tidak menuntut ganjaran daripada perbuatannya melainkan di akhirat.

Pada Al-Qusyairi, martabat ikhlas yang paling rendah ialah apabila seseorang itu merasa sama pada waktu terang dan tersembunyi.

No comments:

Post a Comment