Thursday, November 1, 2012

4 Jenis Manusia

Ketika menimba ilmu di Tanoh Rencong tahun 1998, seorang DOSEN (nama bagi pensyarah di Indonesia) berkata dalam kuliahnya, Manusia ini ada 4 Jenis.

1. Manusia di luar, Manusia di dalam.
2. Manusia di luar, Malaikat di dalam.
3. Manusia di luar, Binatang di dalam.
4. Manusia di luar, Syaitan di dalam.

Beliau kemudian bertanya kami, di antara keempat-empat ini, manakah yang terbaik. Salah seorang dari kami menjawab, tentulah nombor 2, manusia di luar Malaikat di dalam. Oh bukan, sebetulnya yang terbaik ialah manusia diluar manusia di dalam.  Kalau kita jadi malaikat, malaikat hanya melihat kalau ada orang mencuri, dia tidak boleh dan tidak menegur pun.

Jadi, manusia lah yang terbaik, boleh menegur kesalahan-kesalahan sesama manusia. Baik, berangkat dari jawapan ini, rupanya manusia itu juga yang menjadi syaitan. Perhatikan nombor 4. Manusia di dalam, syaitan di luar, ertinya, manusia ini kelihatan seperti manusia lain, ada rumah, kerja, makan minum  dan berpakaian, Namun  dia berperangai syaitan. Apa erti syaitan? Syaitan ditafsir oleh pakar bahasa ertinya yang jauh. Mana-mana manusia yang jauh dirinya dari syariat, dari hukum hakam, itulah setan. 

Di dalam Surah Al Araf ayat 179. 

Luas An Naar (neraka) - Memiliki keluasan yang amat luas yang daya tampungnya tidak akan penuh meskipun dimasuki oleh orang–orang durhaka sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Allah subhanahu wata’ala berfirman (artinya): “Pada hari itu Kami bertanya kepada Jahannam: “Apakah kamu sudah penuh?” Jahannam menjawab: “Masihkah ada tambahan?” (Qoof: 30) Ayat di atas menggambarkan betapa luas dan besarnya Jahannam itu. Meskipun Jahannam dilempari dari seluruh jin dan manusia (yang durhaka) dari masa nabi Adam sampai hari kiamat nanti, namun belum dapat memenuhinya. 

 

No comments:

Post a Comment