Tuesday, May 28, 2013

Pengurusan Islam : Sebuah Bengkel di IAB

Salam..28-30 Mei 2013 saya berada bersama rakan sekerja guru Bimbingan untuk menyiapkan sebuah modul yang sangat besar. Modul Kepimpinan dan Pengurusan Menurut Konsep Islam. 2 Hari adalah satu masa yang sangat singkat untuk menyiapkan sebuah modul yang akan diguna pakai oleh seluruh Guru Besar dan Pengerua di Malaysia.

Ayah Cik atau Tn Hj Muhsin selaku pengurus telah menjemput saya ke sini.

SEMEMANGNYA niat    mempunyai   pengaruh   dan peranan yang besar dalam menentukan halatuju dan perjalanan hidup seseoiang Niat atau kehendak sebenarnya turut diperkatakan dalam Psikologi Barat.  Ini dapat  dibuktikan melalui teori  'The Hierarchy of Needs"  yang dipopularkan oleh Abraham Maslow.  Menurut teori tersebut, keperluan  hidup manusia berasaskan kepada kehendak yang  pelu dipenuhi dari masa ke semasa bermula dari keperluan untuk hidup sehinggalah  pada kepuasan kendiri yang menentukan bahagia atau tidak  seseorang itu. Ini  menjelaskan niat atau kehendak dapat menentukan bahagia atau tidak bahagianya seseorang.  Begitu kuat sekali pengaruh niat sehinggakan dapat menentukan arah perjalanan hidup seseorang.

http://grenbara.blogspot.com/2012/08/tarbiah-pengaruh-niat.html


Antara rangkuman yang akan dibentang :

(ISLAM) Likulli zaman wa makanin
        Bgmn Manajemen Islami

        Kullukum raain.. wa kullukum mas uulun an raiyyatih
        Cara Pentadbiran sebagai bos..
        Turun ke bawah

 cth : Mesyuarah Islam
       Pengurusan Masa (Kerja)
       Komunikasi Berkesan Islam
       Budaya Penyayang
       Budaya Mendidik, Memberi Penghargaan Kepada yg Berjaya dan memberi ... kpd yg        GAGAL

No comments:

Post a Comment