Monday, April 13, 2015

Kenapa DWEN menjadi dasar KPM

Antara Dasar KPM ialah menghargai warga Emas. Ini selaras dengan ajaran Islam.

 

No comments:

Post a Comment