Thursday, April 30, 2015

Taknik Hipno Masuk Lebih Dalam

Hari ini penulis di SEk Keb Dato Abu Bakar, Labu Negeri Sembilan.

Guru Besar mengucapkan terima kasih sungguh-sungguh hati, mempelawa lagi datang pada tahun berikutnya.

Jemputan ini datang dari Puan Meishima Hashim.

No comments:

Post a Comment