Thursday, December 17, 2015

Pesanan Berharga Guru Kami

Waktu lahir  disambut azan,
Waktu meninggal di lepas shalat,
Antara azan dan shalat,
Aduhai, alangkah singkatnya hidup.

Lahir ke dunia telanjang bulat,
Pulang hanya berkain kapan,
Jangan ke alam hati tertambat,

Alam tak mampu menolong badan.


1.Dari Buku karangan Prof. Dr. H.Abu Bakar Aceh, Pengantar Sejarah Sufi dan Tasauf, Halaman 210, cetakan ke sepuluh. Penerbit Ramadhani.1996.

Diceritakan juga bahwa Tuhan menciptakan empat orang wali besar, yang dinamakan Autad, yang menjaga keselamatan dunia, semuanya ada empat orang, seorang  di Timur, seorang  di barat, seorang  di Syam, dan seorang di Yaman, masing-masing bertanggungjawab terhadap seperempat dunia. Apabila seorang  dari mereka wafat, digantikan dengan 70 orang, yang dinamakan nujaba’, begitu juga apabila yang seorang  mati pula lalu digantikan dengan 40 laki-laki, jika seorang laki-laki in mati, digantikan dengan 70 orang, yang dinamakan nujaba’, begitu juga apabila salah seorang daripada mereka mati, digantiakan dengan 300 org penggantinya, yang dinamakan nuqaba’, dan apabila seorang dari mereka wafat pula digantikan dengan 500 orang pilihan, yang dinamakan asaib, yang pada akhirnya berpecah atas orang-orang yang dinamakn mufarridun, yang berkeliaran di atas muka bumi sebagai orang biasa, sebagai pemimpin umum dari segala golongan itu ialah Nabi Khaidir, dan sebagai wali yang terakhir ialah Imam Mahdi. Demikianlah diringkaskan dari ceritera Abdullah bin Mas’ud”.


 

No comments:

Post a Comment