Saturday, May 4, 2019

Cara Mengenali Manusia

Dalam image ini ada sebuah kereta berwarna merah. Pada sudut tengah kanan ada logo Kelantan, apakah betul dia orang Kelantan? Tengok pula nombor plat, ya.. Nombor plat nya bermula D.. Sangat memungkinkan dia orang Kelantan.
Dengan 2 dapatan awal ini, kita sudah boleh hipotesa awal. Bahawa dia orang Kelantan.
Apalagi kalau boleh bercakap dengan pemandu nya. Jika dialek makan budu 100%, memang sahlah.
Logo Kelantan adalah cap jari. (FingerPrint)
Nombor Plat adalah tarikh lahir. (Metafizik)
Semakin banyak sumber dapatan semakin jelas diri seseorang.
Tarikh nombor akar berangka 7, seseorang suka berkawan, cap jari penuh loop, senang berkawan. Gabung 2 dapatan ini.
Belum lagi di gabung dengan tulisannya senget ke kanan. Semakin jelas..(Grafologi)
 

No comments:

Post a Comment